Egzoz Nedir?

Egzoz Nedir? Nasıl Çalışır

Egzoz Nedir?

Egzozların temel olarak 2 görevi vardır. Birincisi, araçların çalışırken çıkardıkları gürültüyü bastırarak çevreyi rahatsız etmemektir. İkincisi de, aracın çalışırken ürettiği kirli gazı ya direkt filtreleme yoluyla ya da zararsız hale getirerek atmosfere zehirsiz şekilde salmaktır. Zararlı gazların filtrelenmesinde ya da onların zehirsiz hale getirilmesinde asıl yük, egzozun içinde bulunan katalitik konvertörlere aittir.

Motorlu bir aracın en temel parçası olan egzoz sistemi, içten yanmalı motor prensibinin var olması için en önemli kısımdır. Çünkü egzoz olmadan bu tip bir motorun varlığından söz edilememektedir. Çünkü egzoz, içten yanmalı motorlarda bulunur ve yanan gazın boşaltılmasına yaramaktadır. Basit bir şekilde düşünüldüğünde ise atık gazları dışarıya atan bir borudur.

Egzoz, sesi absorbe ederek gürültü kirliliğini azaltırken, yanan gazın silindirlerden atılmasını sağlamaktadır. Aracın performansı ile de yakından ilişkili olan egzoz sistemi, yanmış gazları ne kadar hızlı dışarı atarsa motor o kadar performanslı çalışacaktır. Aynı zamanda motorun ömrünü uzattığı da bilinmektedir. Bu yüzden egzoz bakımının aksatılmaması gerekmektedir.

Motorun en önemli parçası olan silindirlerin çalışmasıyla birlikte ortaya çıkan yanmış hazların uzaklaştırılması için egzoz sistemi görevini tam olarak yapmalıdır. Amacı, yanmış gazların en küçük direnç ile atmosfere atılmasını sağlamaktadır. Aşırı doldurmalı motorlarda, silindir içindeki yanma sonucunda oluşan yanmış gazlar, egzoz manifoldları ile silindir içini terk eder. Turbo kompresörün türbine çarparak çevirmesi ile de atmosfere atılır.

Egzoz Hangi Parçalardan Oluşur?

Egzoz sistemi; katalitik konvertör, dış muhafaza, seramik petek, monolitik katalizör, egzoz manifoldu, egzoz borusu ve susturucudan oluşmaktadır. Katalitik konvertör, zararlı gazların kimyasal reaksiyon ile zararsız hale getirilmesini sağlamaktadır. Dış muhafaza ise egzozun dış yapısını oluşturan paslanmaz çelik veya galvanizden üretilmiş koruma kaplamasıdır. Darbe ve hasarları absorbe etmektedir.

Seramik petekler, egzozdaki bir başka konvertör çeşididir ve binlerce tel peteğin oluşturduğu bir ağdan oluşur. Katalizörlerin özelliğini 700 kat artırmaktadır. Monolitik katalizör ise katalitik konvertör gibi zehirli gazları oksitleme ve indirgeme özelliğine sahiptir.

Egzoz manifoldu, silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yoluyla dışarı atılmasını sağlamaktadır. Silindirlerde oluşan yanmış gazın en hızlı şekilde atılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kollara ayrılmış boru düzeneğidir ve dış silindirler ayrı ayrı, iç silindirlere ise bir egzoz borusu gelecek şekildedir.

Egzoz manifoldu, gazların geri basınç yapmadan silindirlerden atılması için geriye doğru genişleyerek hacmi büyütülmüştür. Aynı zamanda çok silindirli motorlarda aynı anda iki silindir egzoz yaptığı için manifold, çıkan gazların birbirini frenlemeden çıkışını sağlamaktadır. Dökme demir ve alüminyum alaşımdan üretilmektedir.

Egzoz boruları ise çelikten üretilmiştir ve ön, merkez, kuyruk olacak şekilde üçe bölünmüştür. Borunun hacmi, yanma sonucunda silindirden çıkan gazların dışarıya daha iyi çıkabilmesi için motorun bir silindir hacminin 2 katı kadar büyüklüktedir.

Susturucu, gürültüyü azaltma görevine sahiptir. Gazların yavaşça boşalmasını sağlarken, onların soğumasını da sağlamaktadır. Yanmış gazlar, egzoz manifoldu, egzoz borusu ve susturucuyu geçtikten sonra kuyruk borusu ile dışarı atılmaktadır.

Egzoz susturucuları; düz ve ters akımlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Düz akımlı olanlar, iç içe geçmiş birkaç borudan oluşmaktadır. Dış boru haricinde borulara, birçok delik açılmıştır ve arasına sesi kesmek için cam elyafı doldurulmuştur. Bu tipte, susturucuya giren duman, yön değiştirmeden yoluna devam etmektedir.

Ters akımlı olanlarda ise susturucu kutusunun içinde, birbirini takip etmeyen borular ve bölmeler bulunur. bölmeler arasında sesi emecek cam elyafı bulunurken, susturucuya giren duman, ileri geri hareketle genleşip, soğumak, sesini ve hızını kaybettikten sonra dışarı atılmaktadır.

İletişim için

1 thought on “Egzoz Nedir?”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir